"buy several units" — Słownik kolokacji angielskich

buy several units kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy units
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka jednostek
  1. buy czasownik + unit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the past he used to buy 20 to 50 units a week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo