"buy several planes" — Słownik kolokacji angielskich

buy several planes kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy planes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka samolotów
  1. buy czasownik + plane rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the people who bought planes in 1978 and 1979 put them back on the market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo