"buy several parts" — Słownik kolokacji angielskich

buy several parts kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy parts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka części
  1. buy czasownik + part rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "No one is trying to buy parts of the park to build something?"

    Podobne kolokacje: