"buy several houses" — Słownik kolokacji angielskich

buy several houses kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a house
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakup kilka domów
  1. buy czasownik + house rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We tried to move, but no one would buy our house.

    Podobne kolokacje: