"buy several bottles" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy a bottle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka butelek
  1. buy czasownik + bottle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why not just buy a bottle and take it to her room?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo