"buy players" — Słownik kolokacji angielskich

buy players kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup graczy
  1. buy czasownik + player rzeczownik
    Silna kolokacja

    "There's always been one team who can go out and buy players."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo