"buy pizza" — Słownik kolokacji angielskich

buy pizza kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup pizzę
  1. buy czasownik + pizza rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fasano showed his gratitude by buying the group tickets and pizza.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo