"buy parts" — Słownik kolokacji angielskich

buy parts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup części
  1. buy czasownik + part rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "No one is trying to buy parts of the park to build something?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo