"buy out one's partners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupywać udziały czyjś partnerzy
  1. buy czasownik + partner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1981, he bought out his partner for a reported $20 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo