"buy out one's partner" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy out one's partners
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupywać udziały czyjś partner
  1. buy czasownik + partner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1981, he bought out his partner for a reported $20 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo