"buy ones" — Słownik kolokacji angielskich

buy ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować
  1. buy czasownik + one rzeczownik
    Silna kolokacja

    Would she have lost interest again, stopped reading the books and buying new ones?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo