"buy one's products" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's products kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy products
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś produkty
  1. buy czasownik + product rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    According to Say, the only reason to have money is to buy products.

    Podobne kolokacje: