BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"buy one's life" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś życie
  1. buy czasownik + life rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These found Mîm, and he once again bought his life by leading them up the hill.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo