ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy one's houses" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's houses kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a house
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś domy
  1. buy czasownik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Six months later they buy the second house, again for £180,000.

    Podobne kolokacje: