"buy one's equipment" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy equipment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś wyposażenie
  1. buy czasownik + equipment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The money was used to buy equipment for the garden.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo