ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy one's competitor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś konkurent
  1. buy czasownik + competitor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1997, Comverse bought its main competitor for US$700 million, at the time the largest acquisition to date for an Israeli based company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo