"buy one's cars" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's cars kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a car
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś samochody
  1. buy czasownik + car rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But be sure to do your research on what state to buy the car first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo