ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy one's building" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's building kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the building
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś budynek
  1. buy czasownik + building rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When her husband died, she used the money to buy the building and begin the Home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo