"buy one's apartments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy an apartment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś mieszkania
  1. buy czasownik + apartment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    My mother and I had decided to buy an apartment together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo