"buy one's apartments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy an apartment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś mieszkania
  1. buy czasownik + apartment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I am 82 and do not plan to buy my apartment.

    Podobne kolokacje: