"buy oil" — Słownik kolokacji angielskich

buy oil kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup olej
  1. buy czasownik + oil rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Fine, go ahead and buy oil from goodness knows where.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo