"buy newspapers" — Słownik kolokacji angielskich

buy newspapers kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a newspaper
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup gazety
  1. buy czasownik + newspaper rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After being a republican for years, he wanted me to buy him a democratic newspaper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo