"buy milk" — Słownik kolokacji angielskich

buy milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup mleko
  1. buy czasownik + milk rzeczownik
    Silna kolokacja

    "You can buy milk without getting out of the car?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo