"buy medicines" — Słownik kolokacji angielskich

buy medicines kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy medicine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup leki
  1. buy czasownik + medicine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "You had to drive seven miles one way to buy medicine," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo