"buy medicine" — Słownik kolokacji angielskich

buy medicine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup lek
  1. buy czasownik + medicine rzeczownik
    Silna kolokacja

    "You had to drive seven miles one way to buy medicine," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo