"buy meat" — Słownik kolokacji angielskich

buy meat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup mięso
  1. buy czasownik + meat rzeczownik
    Silna kolokacja

    I don't think I'll ever buy meat from the store, despite the 34-mile round trip and the higher price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo