"buy materials" — Słownik kolokacji angielskich

buy materials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup materiały
  1. buy czasownik + material rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They could not even go to the store and buy material to make their own clothes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo