"buy material" — Słownik kolokacji angielskich

buy material kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy materials
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup materiał
  1. buy czasownik + material rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They could not even go to the store and buy material to make their own clothes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo