ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"buy marijuana" — Słownik kolokacji angielskich

buy marijuana kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup marihuanę
  1. buy czasownik + marijuana rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the short term, several members say they plan to use their own money to buy marijuana.

    Podobne kolokacje: