"buy lunch" — Słownik kolokacji angielskich

buy lunch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup lunch
  1. buy czasownik + lunch rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I buy lunch for a week if this is anything other than a waste of time."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo