BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"buy jewels" — Słownik kolokacji angielskich

buy jewels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup klejnoty
  1. buy czasownik + jewel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you can buy jewels cheaply in India, Monsieur Cranston, we could do very much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo