BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"buy jewelry" — Słownik kolokacji angielskich

buy jewelry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup biżuterię
  1. buy czasownik + jewelry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Americans are buying less jewelry and fewer homes than they did a year ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo