"buy items" — Słownik kolokacji angielskich

buy items kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup rzeczy
  1. buy czasownik + item rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would then use the money to buy clothes, food and other items for the poor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo