"buy inventory" — Słownik kolokacji angielskich

buy inventory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup inwentarz
  1. buy czasownik + inventory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Income from sales is then used to buy or replace inventory and finance the production of future goods and services.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo