"buy guns" — Słownik kolokacji angielskich

buy guns kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a gun
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup bronie
  1. buy czasownik + gun rzeczownik
    Silna kolokacja

    That's why I thought you wanted to talk to me, to buy a gun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo