ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy games" — Słownik kolokacji angielskich

buy games kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the game
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup gry
  1. buy czasownik + game rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What's to stop people who didn't buy the game from doing that?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo