"buy fruits" — Słownik kolokacji angielskich

buy fruits kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy fruit
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup owoce
  1. buy czasownik + fruit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People with enough money can even buy fruit and vegetables.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo