"buy equipment" — Słownik kolokacji angielskich

buy equipment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wyposażenie
  1. buy czasownik + equipment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The money was used to buy equipment for the garden.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo