"buy dozens" — Słownik kolokacji angielskich

buy dozens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup tuziny
  1. buy czasownik + dozens rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Managers placed calls to manufacturers and dealers to buy dozens of mobile homes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo