"buy dope" — Słownik kolokacji angielskich

buy dope kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup narkotyk
  1. buy czasownik + dope rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With no education, job skills or hope, he said, he used some of his money to buy dope to make himself feel better.

    Podobne kolokacje: