ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy dollars" — Słownik kolokacji angielskich

buy dollars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup dolary
  1. buy czasownik + dollar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At least 13 central banks bought dollars in the foreign exchange market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo