ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy dinner" — Słownik kolokacji angielskich

buy dinner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup obiad
  1. buy czasownik + dinner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They joked that if people went to the game, the firm would buy them dinner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo