ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy chickens" — Słownik kolokacji angielskich

buy chickens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kurczaki
  1. buy czasownik + chicken rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this article, we'll show you how to buy chicken.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo