ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy candy" — Słownik kolokacji angielskich

buy candy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup cukierek
  1. buy czasownik + candy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of two teenage boys who had gotten on behind her then asked in a loud voice whether anyone wanted to buy candy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo