ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy buildings" — Słownik kolokacji angielskich

buy buildings kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the building
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup budynki
  1. buy czasownik + building rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When her husband died, she used the money to buy the building and begin the Home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo