"buy bottles" — Słownik kolokacji angielskich

buy bottles kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a bottle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup butelki
  1. buy czasownik + bottle rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Why not just buy a bottle and take it to her room?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo