"buy billions" — Słownik kolokacji angielskich

buy billions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup miliardy
  1. buy czasownik + billions rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They live in an oil-rich nation whose leaders have recently bought billions of dollars in American high-tech weapons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo