"buy beers" — Słownik kolokacji angielskich

buy beers kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy beer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup piwa
  1. buy czasownik + beer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "These people came here one night to buy beer for a party," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo