ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy back several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupić kilka procent
  1. buy czasownik + percent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On Monday, the travel services company announced that it would buy back 40 million, or 9.3 percent, of its shares for $1.4 billion.

podobne do "buy back several percent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "buy back several percent" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo