"buy arms" — Słownik kolokacji angielskich

buy arms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup broń
  1. buy czasownik + arm rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "These countries are free to buy American arms," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo