"buy amounts" — Słownik kolokacji angielskich

buy amounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup ilości
  1. buy czasownik + amount rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even if they do not buy large amounts every day, their steady purchases add up quickly.

    Podobne kolokacje: